«Προτεινόμενα θέματα συζήτησης στη δεύτερη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου περί λογοδοσίας της δημοτικής
αρχής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Απριλίου
2024 »

——————————–

ΣΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Το «Κληροδότημα Ιωάννου Σταύρου Λογοθέτη Ιερού Ναού
Οδηγήτριας Κιμώλου» σε καθεστώς ομηρίας, πλήρους αδράνειας και αδιαφάνειας ιδίως από τις
αρχές του 2021, χωρίς ούτε καν συγκρότηση της τετραμελούς Διαχειριστικής του Επιτροπής, χωρίς
σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού παραβαίνοντας ευθέως τις έντονες
υποδείξεις της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η
οποία μεταξύ άλλων διαπίστωσε ρητά τη μη εκτέλεση των σκοπών του ιδρύματος και έδωσε
μάταια εντολή να εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση
της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος. Η απροσδιόριστη Διοίκηση του «Κληροδοτήματος της
Πολυαίγου» παρέμεινε ύποπτα αμέτοχη τόσο στην προσπάθεια πώλησης στη Νήσο Πολύαιγο από
ιδιώτη εδαφικής έκτασης που πιθανολογείται ότι ανήκει εν μέρει στο υπό κρίση Κληροδότημα όσο
και αναφορικά με την διαβούλευση περί της Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές του
Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνει τις περιοχές Κιμώλου και Πολυαίγου από την εφαρμογή
της οποίας κινδυνεύει να χαθεί το σύνολο της περιουσίας του Κληροδοτήματος αυτού.
ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Τραγικά σφάλματα στις εγγραφές στο Κτηματολόγιο του
Δήμου Κιμώλου που καθίστανται αμετάκλητες το Δεκέμβριο του 2024, με άμεσο σοβαρό κίνδυνο
να απειλείται να χαθούν οριστικά περιουσιακά στοιχεία συμπολιτών που αδυνατούν να εντοπίσουν
λύση στα διοικητικά και νομικά αδιέξοδα για τα οποία δε φέρουν ευθύνη. Ζητούνται εξηγήσεις για
τις αιτίες εγκατάλειψης από τη Δημοτική Αρχή της ρητής δέσμευσης καταβολής κάθε δυνατής
προσπάθειας ώστε να επανέλθουν οι κτηματολογικές εγγραφές των ακινήτων στην Κίμωλο σε
στάδιο ανάρτησης για εύλογο χρονικό διάστημα. Αναγκαία η επαναλειτουργία Υποθηκοφυλακείου
και Κτηματολογικού Γραφείου στην Κίμωλο με την παρουσία έμπειρου Συμβολαιογράφου.
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ: Μη εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος περισυλλογής,
πρόληψης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από το Δήμο Κιμώλου ως αρμόδια αρχή, η οποία
σε αντίθεση με τα οριζόμενα ως υποχρεωτικά στο Νόμο 4830/21 παραβιάζει συστηματικά τις
υποχρεώσεις στείρωσης, εμβολιασμού, σήμανσης και περίθαλψης για τα αδέσποτα ζώα ευθύνης
της, ενώ μέχρι σήμερα έχει παραλείψει τον ορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

υλοποίησης κάθε σχετικής δράσης καλυπτόμενη πίσω από την υποτυπώδη επιβοήθηση
πρωτοβουλιών σίτισης ιδιωτών.
ΒΕΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Απαγορεύσεις που θεσπίστηκαν με το νόμο 5092/2024 στους
αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες) στην περιοχή GR4220006, η
οποία περιλαμβάνει τη Νήσο Πολύαιγο, τμήμα της Νήσου Κιμώλου και την ευρύτερη θαλάσσια
περιοχή. Προσδιορισμός των συγκεκριμένων ακτογραμμών που αφορούν οι περιορισμοί και
αναφορά των επιπτώσεων στον θαλάσσιο τουρισμό και στην αλιεία καθώς και στον τρόπο
αντιμετώπισής τους.
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκ του Νόμου
υποχρεωτική κατάρτιση ετήσιου και πολυετούς σχεδίου για τη διαχείριση και αξιοποίηση της
περιουσίας του Δήμου Κιμώλου, όπως τα ιδιοκτησιακά στοιχεία προκύπτουν κυρίως από τις
εγγραφές στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων του Δήμου Κιμώλου που τηρούνται στην Βάση Ακίνητης
Περιουσίας του άρθρου 194 του Ν. 4555/2018. Σχετικά, να δοθούν εξηγήσεις γιατί ο Δήμος
Κιμώλου δεν έχει προβεί στη σύναψη των συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής δωρεών τρίτων
που έχουν προσφερθεί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
Κιμώλου.

Ο εκπρόσωπος και επικεφαλής

της Δημοτικής Παράταξης «ΚΙΜΩΛΟΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ»

Βασίλειος Ν. Σάρδης