Πώς εμπλέκονται τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων στην διαχείριση της πολιτιστικής
κληρονομιάς; Γιατί είναι σημαντική η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών στην
προσέγγιση του παρελθόντος;
Το 10ο Διεθνές Θερινό Σχολείο για την «Εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στην
πολιτιστική κληρονομιά» βρίσκεται από φέτος δια ζώσης στην Παροικιά της Πάρου
από τις 17 ως τις 30 Ιουνίου 2024. Πρόκειται για μια διοργάνωση του The Heritage
Management Organization (https://heritagemanagement.org/training/summer-schools
/engagingcommunities/) σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πάρου και την ομάδα
προφορικής ιστορίας Αί Μνήμαι, με την υποστήριξη του Δήμου Πάρου, υπό τη
διεύθυνση των Άρη Αναγνωστόπουλου (Δρ. Ανθρωπολόγος – Ιστορικός) και της
Λένας Στεφάνου (Δρ. Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος).
Για δυο εβδομάδες, έντεκα ειδικοί του πολιτισμού από την Αγγλία, το Αζερμπαϊτζάν,
την Αμερική, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την
Τουρκία συναντιούνται στο κτήριο Δημητρακόπουλου στην Παροικιά, για να
συμμετάσχουν σε επιτόπια εθνογραφική έρευνα, να αναδείξουν πτυχές της
προφορικής ιστορίας του τόπου και των ανθρώπων του, να γνωρίσουν την ιστορία
του νησιού, και να συνεργαστούν με τοπικές ομάδες και πρωτοβουλίες που
διοργανώνουν εγχειρήματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στόχος του θερινού σχολείου είναι να μοιραστεί καλές πρακτικές ανάδειξης και
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις κοινότητες της Πάρου με ένα
διεθνές κοινό ειδικών, να ενισχύσει τις τοπικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες μέσα από
συνεργασίες και ανταλλαγή δεξιοτήτων, και να μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης
του πολιτιστικού δυναμικού του νησιού.

Σχετικά με τον οργανισμό HERITΛGE
Ιδρύθηκε το 2008 για να δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές πολιτιστικής
κληρονομιάς να αναγάγουν τα πολιτιστικά αγαθά σε δυναμική πηγή μάθησης,
συλλογικής ταυτότητας και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της στοχευμένης
κατάρτισης. Eκπαιδεύει επαγγελματίες στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς,
επικεντρώνοντας στις καίριες δεξιότητες και καλές πρακτικές. Μέχρι σήμερα ο
οργανισμός έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2.600 διαχειριστές πολιτιστικής
κληρονομιάς σε 110 χώρες.