Παρασκευή 21/6/2024, ώρα 20.00, στον Πύργο Μπαζαίου

Η ομιλία διαρκεί δυο ώρες
Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 21/6/2024, ώρα 20.00, στον Πύργο Μπαζαίου

Η ομιλία διαρκεί δυο ώρες
Είσοδος ελεύθερη