Current track

Title

Artist


Προγράμματα «ΦιλόΔημος»: ξεπερνά τις προσδοκίες η ανταπόκριση των δήμων.

Written by on 26 Φεβρουαρίου, 2020

Αποτέλεσμα εικόνας για Προγράμματα «ΦιλόΔημος»: ξεπερνά τις προσδοκίες η ανταπόκριση των δήμων

Προσκλήσεις 805 εκατ. ευρώ  – εγκρίσεις έργων 368,6 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη η υποβολή προτάσεων.

 

Με εντατικούς ρυθμούς εργάζονται τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τον μεγάλο αριθμό προτάσεων που υποβάλλονται συνεχώς από τους δήμους ολόκληρης της χώρας για την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τα δύο Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ».

 

Μέχρι στιγμής, με πλήρη έλεγχο αλλά και ταχύτατες διαδικασίες, έχουν εγκριθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 368.647.254,79 ευρώ για 264 δήμους σε όλη την επικράτεια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 326.729.636,64 ευρώ, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το μεγάλο ενδιαφέρον των δήμων οδήγησε ήδη στην αναθεώρηση των προβλεπόμενων διαθέσιμων πόρων για τα δύο προγράμματα. Από τον αρχικό, συνολικό, προϋπολογισμό των 740 εκατ. ευρώ για το 2018, οι πρώτες επτά (7) Προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν προβλέπουν 805 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ενισχύουν την προοπτική πλήρους αξιοποίησης  συνολικού ποσού των 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

 

Η ανταπόκριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και για τη συνέχιση των δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια. Κυρίως, όμως, καταδεικνύει την μεγάλη ανάγκη για τα έργα και συνολικά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις των «ΦιλόΔημων», όπως προέκυψαν μέσω ενός συστηματικού διαλόγου ανάμεσα στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια διαδικασία που επιλέχθηκε ως η πιο πρόσφορη για να καταγράψει τις ουσιαστικές ανάγκες των δήμων, αλλά και για να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις βάσει των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας τους.

 

Το αποτέλεσμα ξεπερνά θετικά τις προσδοκίες όλων των μερών. Τα δύο χρηματοδοτικά προγράμματα αναδεικνύονται σε πραγματικά εργαλεία για τους δήμους σε καίριους τομείς με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, καθώς χρηματοδοτούν δράσεις οι οποίες:

 

 • Δρομολογούν στοχευμένα έργα μικρής κλίμακας, τα οποία είχαν μείνει επί χρόνια στο περιθώριο, παρά την αναγκαιότητά τους
 • Λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής» ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και σε αυτή της λειτουργίας των έργων
 • Προστατεύουν το περιβάλλον με την κατασκευή ή αποκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων αποχετευτικών υποδομών
 • Διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα
 • Δημιουργούν ένα περιβάλλον δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα μέσω της συνδρομής στην κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών με νέες προδιαγραφές ασφαλείας
 • Υπερδιπλασιάζουν τα διαθέσιμα ποσά για τη συντήρηση σχολείων, καθώς η χρηματοδότηση μέσω του «ΦιλόΔημος ΙΙ» είναι επιπρόσθετη της ετήσιας τακτικής ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό, η οποία αυξήθηκε για το 2018 στα 28 εκατ. ευρώ
 • Ενισχύουν τις δομές της Πολιτικής Προστασίας μέσω της προμήθειας μηχανημάτων έργου, έπειτα από πολλά χρόνια και στη βάση των αναγκών που διαπιστώνουν οι ίδιοι οι δήμοι
 • Ενεργοποιούν διαθέσιμους πόρους που δεν αρκούσαν από μόνοι τους για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων

 

Τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος» δεν είναι «ασκήσεις επί χάρτου». Δρομολογήθηκαν γρήγορα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με στόχο να αποδώσουν καρπούς το ταχύτερο δυνατό. Τον Δεκέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο ν.4509/2017 και τον Φεβρουάριο του 2018 ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις. Με την ίδια λογική εργάζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχύτερη αξιολόγηση και ένταξη των υποβαλλόμενων προτάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες από την κατάθεση των φακέλων, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ. Διαδικασίες και άνθρωποι υποτάχθηκαν στους στόχους της ταχύτητας με διαφάνεια και τεχνοκρατική πληρότητα για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση.

 

Οι επτά προσκλήσεις των δύο «ΦιλόΔημων», που έχουν ενεργοποιηθεί έως τώρα, είναι:

 

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»

 

 1. «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» – 200 εκατ. ευρώ

Η Πρόσκληση ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας να παρέχουν νερό καθαρό και σε επαρκή ποσότητα στους κατοίκους τους. Χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων,  αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων, προμήθειες εξοπλισμού για τον εντοπισμό και τη μείωση των διαρροών, εξωτερικά υδραγωγεία, έργα καθαρισμού νερού, αφαλατώσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια νερού. Το Πρόγραμμα καλύπτει  και υποβληθέντα έργα που για διάφορους λόγους δεν εντάχθηκαν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε αυτά τα σημαντικά υδρευτικά έργα να υλοποιηθούν.

 

 1. «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» – 200 εκατ. ευρώ

Αφορά στην κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, (οικισμοί με πληθυσμό αιχμής από 2.000 έως 15.000 ισοδύναμους κατοίκους), για τους οποίους απορρέει υποχρέωση συμμόρφωσης από την σχετική Κοινοτική Οδηγία για την ύπαρξη και ορθή λειτουργία των υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων. Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν πολύ σημαντικά έργα σε οικισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους.

 

 1. «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)» – 25 εκατ. ευρώ

Με την Πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης οι ΟΤΑ στο χώρο ευθύνης των οποίων βρίσκονται ΧΑΔΑ, οι οποίοι έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και οι οποίοι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο  Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Παράλληλα με το κυρίως έργο αποκατάστασης, με την πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και συνοδευτικά έργα – προμήθειες ή/και εγκαταστάσεις (αρμοδιότητας ΟΤΑ) που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας και εν συνεχεία αποκατάσταση ενεργών ΧΑΔΑ ή γενικά την αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ.

 

 1. «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» – 200 εκατ. ευρώ

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση συμπληρώνει τις δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη  και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018 και θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι έντονο.

 

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»

 

 1. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» – 60 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι είναι και  οι 325 δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος των οικισμών τους. Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου (έως πενταετίας ), καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα.

 

 1. «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» – 50 εκατ. ευρώ

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των αύλειων χώρων τους.Το 2017 η τακτική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολείων ήταν 20 εκατ. ευρώ. Το 2018, μαζί με τα 28 εκατ. ευρώ της αυξημένης τακτικής χρηματοδότησης, διοχετεύονται στους δήμους γι’ αυτό τον σκοπό 78 εκατ. ευρώ. 

 

 1. «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών  Χαρών των Δήμων της Χώρας» – 70 εκατ. ευρώ

Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας, οι οποίοι προβλέπουν αυστηρότερες προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών. Το πρόγραμμα εξαρτάται από τους προγραμματισμούς των δήμων, πολλοί από τους οποίους ξεπερνούν το 2018. Αυτή την περίοδο δαπανούνται περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ για νέες Παιδικές Χαρές και τον επανασχεδιασμό παλαιών.

 

Από το 2010 και έπειτα, τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συρρικνώθηκαν περίπου κατά 65{905c250538690d42746cfe1dfe55996626efc67bcfeecf575f393cbb63e3320e}. Το 2018 σημειώθηκε για πρώτη φορά μικρή αλλά διακριτή αύξηση της χρηματοδότησής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παρ’ ότι δεν αναπληρώνονται οι απώλειες, τόσο αυτή η αύξηση όσο και τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος», εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλέγμα ενίσχυσης των ΟΤΑ με σειρά νέων εργαλείων ή υφιστάμενων που αναβαθμίστηκαν, τα οποία θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενδεικτικά, μόνο το 2018, έχουν δοθεί

 • ως έκτακτη ενίσχυση 20,6 εκατ. ευρώ στους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους
 • περίπου 95 εκατ. ευρώ για την εξόφληση οφειλών δήμων μετά από δικαστικές αποφάσεις (ΑΚΣΙΑ)
 • περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών και για τη αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας

Σημαντικές ενισχύσεις δόθηκαν στους δήμους για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, από το πρόγραμμα των 326 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν ενισχύσεις ύψους 95 εκατ. ευρώ για την αναδιαμόρφωση δημοτικών παιδικών σταθμών, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.

 

 • Τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους δήμους

Ακολουθεί ενημερωτικός πίνακας με την κατανομή των ποσών ανά Πρόσκληση και ανά Δήμο.

 

a/aΔήμοςΝομόςΠεριφέρειαΜηχανήματα ΈργουΠαιδικές ΧαρέςΣχολικά ΚτίριαΑποχεύτευσηΎδρευσηΕντάξειςΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο (149 εντάξεις)Σύνολο (78 εντάξεις)Σύνολο (78 εντάξεις)Σύνολο (16 εντάξεις)Σύνολο (55 εντάξεις)
1ΑβδήρωνΞάνθηςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης1850002050002390000
2ΑγιάςΛάρισαςΘεσσαλίας195000211010600003466010
3Αγίας ΒαρβάραςΑττικήςΑττικής2400001200002360000
4Αγίου ΒασιλείουΡεθύμνουΚρήτης190000221092380001828137,653639496,4555916726,1
5Αγίου ΔημητρίουΑττικήςΑττικής3162531316253
6Αγίου ΕυστρατίουΛέσβουΒορείου Αιγαίου18814470002195144
7Αγίου ΝικολάουΛασιθίουΚρήτης2450001245000
8Αγίων Αναργύρων-ΚαματερούΑττικήςΑττικής1548005150002669800
9ΑγκιστρίουΑττικήςΑττικής1120004997,21564844,0431681841,24
10ΑγράφωνΕυρυτανίαςΣτερεάς Ελλάδας16700116700
11ΑγρινίουΑιτωλοακαρνανίαςΔυτικής Ελλάδας11000005000000300000039100000
12ΑθηναίωνΑττικήςΑττικής460000360000024060000
13ΑιγάλεωΑττικήςΑττικής17000050000080000031470000
14ΑιγιαλείαςΑχαΐαςΔυτικής Ελλάδας4600001460000
15ΑίγιναςΑττικήςΑττικής147560573003711489,8833916349,88
16Ακτίου-ΒόνιτσαςΑιτωλοακαρνανίαςΔυτικής Ελλάδας130000300000023130000
17ΑλεξάνδρειαςΗμαθίαςΚεντρικής Μακεδονίας217923,81217923,8
18Αλιάρτου-ΘεσπιέωνΒοιωτίαςΣτερεάς Ελλάδας20980821100062199,683483007,68
19ΑλίμουΑττικήςΑττικής262321,572361582498479,57
20ΑλμυρούΜαγνησίαςΘεσσαλίας2740001274000
21ΑλμωπίαςΠέλλαςΚεντρικής Μακεδονίας2518351251835
22ΑλοννήσουΜαγνησίαςΘεσσαλίας8196,418196,4
23ΑμαρίουΡεθύμνουΚρήτης1600001160000
24ΑμοργούΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου130000122002142200
25ΑμυνταίουΦλώριναςΔυτικής Μακεδονίας216992,85864002303392,85
26Αμφίκλειας-ΕλάτειαςΦθιώτιδαςΣτερεάς Ελλάδας226566705002297066
27ΑμφιλοχίαςΑιτωλοακαρνανίαςΔυτικής Ελλάδας1800001872274,0522052274,05
28Ανατολικής ΜάνηςΛακωνίαςΠελοποννήσου9760001976000
29ΑνάφηςΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου1000001100000
30Ανδραβίδας-ΚυλλήνηςΗλείαςΔυτικής Ελλάδας232609,121232609,12
31Ανδρίτσαινας-ΚρεστένωνΗλείαςΔυτικής Ελλάδας2140001214000
32ΆνδρουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου2090001209000
33ΑνωγείωνΡεθύμνουΚρήτης105000145002119500
34ΑποκορώνουΧανίωνΚρήτης175000608002830770,3233066570,32
35ΑργιθέαςΚαρδίτσαςΘεσσαλίας1940001194000
36Άργους ΟρεστικούΚαστοριάςΔυτικής Μακεδονίας220000700002290000
37ΑριστοτέληΧαλκιδικήςΚεντρικής Μακεδονίας98600198600
38ΑρταίωνΆρταςΗπείρου505500300000023505500
39Αρχαίας ΟλυμπίαςΗλείαςΔυτικής Ελλάδας476507414765074
40Αρχανών-ΑστερουσίωνΗρακλείουΚρήτης180000153810,0949900003695966,5149019776,6
41ΑστυπάλαιαςΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου1200001120000
42Β.ΚυνουρίαςΑρκαδίαςΠελοποννήσου315002587300,7722618800,77
43Βάρης-Βούλας-ΒουλιαγμένηςΑττικήςΑττικής2250001225000
44Βέλου ΒόχαςΚορινθίαςΠελοποννήσου219000885002307500
45ΒέροιαςΗμαθίαςΚεντρικής Μακεδονίας2550002390102494010
46ΒιάννουΗρακλείουΚρήτης150000178003620464,1733788264,17
47ΒισαλτίαςΣερρώνΚεντρικής Μακεδονίας66100299900023065100
48ΒοΐουΚοζάνηςΔυτικής Μακεδονίας270568137618,42408186,4
49ΒόλουΜαγνησίαςΘεσσαλίας140000011400000
50Βορείων ΤζουμέρκωνΆρταςΗπείρου1567741,9311567741,93
51ΒριλησσίωνΑττικήςΑττικής708908372000024428908
52ΒύρωναΑττικήςΑττικής2500004000002650000
53ΓαλατσίουΑττικήςΑττικής23500050000042000031155000
54Γεωργίου ΚαραϊσκάκηΆρταςΗπείρου2059741205974
55ΓλυφάδαςΑττικήςΑττικής198400296484023163240
56ΓορτυνίαςΑρκαδίαςΠελοποννήσου2850001285000
57ΓρεβενώνΓρεβενώνΔυτικής Μακεδονίας3500002455002595500
58Δάφνης-ΥμηττούΑττικήςΑττικής6000001600000
59ΔέλταΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας450173,931450173,93
60ΔελφώνΦωκίδαςΣτερεάς Ελλάδας2724901272490
61ΔεσκάτηςΓρεβενώνΔυτικής Μακεδονίας1450001994544,5122139544,51
62ΔιονύσουΑττικήςΑττικής164200200000354020033904400
63Δίου-ΟλύμπουΠιερίαςΚεντρικής Μακεδονίας1269001126900
64Διρφύων-ΜεσσαπίωνΕυβοίαςΣτερεάς Ελλάδας199967,36709002270867,36
65ΔομοκούΦθιώτιδαςΣτερεάς Ελλάδας19500036266,582231266,58
66ΔοξάτουΔράμαςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης72200172200
67ΔράμαςΔράμαςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης318900289770023216600
68Δυτικής ΑχαΐαςΑχαΐαςΔυτικής Ελλάδας1324001132400
69Δυτικής ΜάνηςΜεσσηνίαςΠελοποννήσου20915040000621135,13870285,1
70ΔωδώνηςΙωαννίνωνΗπείρου103003182610,1223192910,12
71ΔωρίδοςΦωκίδαςΣτερεάς Ελλάδας254448400002294448
72ΈδεσσαςΠέλλαςΚεντρικής Μακεδονίας195000158800394308,943748108,94
73ΕλαφονήσουΛακωνίαςΠελοποννήσου10000050002105000
74ΕλευσίναςΑττικήςΑττικής252798,8259801,592512600,39
75Ελληνικού-ΑργυρούποληςΑττικήςΑττικής1400002460005000003886000
76Εμμανουήλ ΠαππάΣερρώνΚεντρικής Μακεδονίας1650001165000
77ΕορδαίαςΚοζάνηςΔυτικής Μακεδονίας9000004910002527822,5733918822,57
78ΕρέτριαςΕυβοίαςΣτερεάς Ελλάδας130000213000641003407100
79ΕρμιονίδαςΑργολίδαςΠελοποννήσου178560955832274143
80ΕρύμανθουΑχαΐαςΔυτικής Ελλάδας47253,55147253,55
81ΖηρούΠρέβεζαςΗπείρου2140002391967,7422605967,74
82ΖίτσαςΙωαννίνωνΗπείρου25250026000080000300000043592500
83ΖωγράφουΑττικήςΑττικής15493834658050000031001518
84ΗγουμενίτσαςΘεσπρωτίαςΗπείρου300000299500023295000
85ΉλιδαςΗλείαςΔυτικής Ελλάδας2200001220000
86ΗλιούποληςΑττικήςΑττικής1599604332002593160
87ΗράκλειαςΣερρώνΚεντρικής Μακεδονίας86000186000
88ΗρακλείουΗρακλείουΚρήτης33000052000021000004336639,672997000510283639,67
89Ηρακλείου ΑττικήςΑττικήςΑττικής20500030000050000031005000
90Ηρωικής Πόλης ΝάουσαςΗμαθίαςΚεντρικής Μακεδονίας182500208382258989,23649871,2
91ΘάσουΚαβάλαςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης18640068200298500033239600
92ΘερμαϊκούΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας52800048440001553225,8136925225,81
93ΘέρμηςΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας310000800059,9221110059,92
94ΘέρμουΑιτωλοακαρνανίαςΔυτικής Ελλάδας23300123300
95ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας269800012698000
96ΘηβαίωνΒοιωτίαςΣτερεάς Ελλάδας228950299277223221722
97Ι.Π.ΜεσολογγίουΑιτωλοακαρνανίαςΔυτικής Ελλάδας186000300000023186000
98ΙάσμουΡοδόπηςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης186000611002247100
99ΙεράπετραςΛασιθίουΚρήτης239905,61812002421105,6
100ΙητώνΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου109120176275,929439,833294835,75
101ΙθάκηςΚεφαλληνίαςΙονίων Νήσων114000147002128700
102ΙλίουΑττικήςΑττικής8000001800000
103Ιστιαίας-ΑιδηψούΕυβοίαςΣτερεάς Ελλάδας2210001221000
104ΙωαννιτώνΙωαννίνωνΗπείρου400000100000021400000
105ΚαβάλαςΚαβάλαςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης9000001900000
106ΚαισαριανήςΑττικήςΑττικής115000266045,372381045,37
107ΚαλαβρύτωνΑχαΐαςΔυτικής Ελλάδας39300139300
108ΚαλαμαριάςΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας162440894149,8121056589,81
109ΚαλαμάταςΜεσσηνίαςΠελοποννήσου2914005200002811400
110ΚαλαμπάκαςΤρικάλωνΘεσσαλίας216380117379,772333759,77
111ΚαλλιθέαςΑττικήςΑττικής250000270966,683564003877366,68
112Καντάνου-ΣελίνουΧανίωνΚρήτης1900002308580,0622498580,06
113ΚαρπάθουΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου337280013372800
114ΚαρπενησίουΕυρυτανίαςΣτερεάς Ελλάδας74400174400
115ΚαρύστουΕυβοίαςΣτερεάς Ελλάδας9348611,4419348611,44
116ΚάσουΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου1178001200002237800
117ΚασσάνδραςΧαλκιδικήςΚεντρικής Μακεδονίας2500001250000
118ΚαστοριάςΚαστοριάςΔυτικής Μακεδονίας2300001230000
119ΚατερίνηςΠιερίαςΚεντρικής Μακεδονίας2570007389002995900
120ΚέαςΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου158040145002172540
121Κεντρικών ΤζουμέρκωνΆρταςΗπείρου12100112100
122Κερατσινίου-ΔραπετσώναςΑττικήςΑττικής270000560480158500032415480
123ΚέρκυραςΚέρκυραςΙονίων Νήσων4000002920002692000
124ΚεφαλλονιάςΚεφαλληνίαςΙονίων Νήσων305000321307,031879003814207,03
125ΚηφισιάςΑττικήςΑττικής1550002440004520003851000
126ΚιλελέρΛάρισαςΘεσσαλίας2850004000002997805,4833682805,48
127ΚιλκίςΚιλκίςΚεντρικής Μακεδονίας4052322550002574003917632
128ΚιμώλουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου10151110151
129ΚομοτηνήςΡοδόπηςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης400000345000,39450000,0131195000,4
130ΚόνιτσαςΙωαννίνωνΗπείρου205939,21205939,2
131ΚορινθίωνΚορινθίαςΠελοποννήσου705086,461705086,46
132ΚορυδαλλούΑττικήςΑττικής14500026700060000031012000
133ΚρωπίαςΑττικήςΑττικής26040039680040000031057200
134ΚυθήρωνΑττικήςΑττικής165000169002181900
135ΚύθνουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου13980013000018086,643287886,64
136ΚωΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου300000223000300000033523000
137ΛαγκαδάΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας5000001500000
138ΛαμιέωνΦθιώτιδαςΣτερεάς Ελλάδας6100001610000
139ΛαρισαίωνΛάρισαςΘεσσαλίας3472001347200
140ΛεβαδέωνΒοιωτίαςΣτερεάς Ελλάδας2100002640002474000
141ΛειψώνΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου10260050002107600
142ΛέρουΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου127647207090445773379314
143ΛευκάδαςΛευκάδαςΙονίων Νήσων1850001185000
144Λίμνης ΠλαστήραΚαρδίτσαςΘεσσαλίας1350001135000
145Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.ΘεοδώρωνΚορινθίαςΠελοποννήσου199838,41376402337478,4
146Λυκόβρυσης-ΠεύκηςΑττικήςΑττικής7000001700000
147Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΑττικήςΑττικής3500001700002520000
148Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.ΆνναςΕυβοίαςΣτερεάς Ελλάδας40800100895721049757
149ΜαραθώναΑττικήςΑττικής1897202250002345003649220
150Μαρκοπούλου ΜεσογαίαςΑττικήςΑττικής6900096000021029000
151ΜεγαλόποληςΑρκαδίαςΠελοποννήσου9796001979600
152ΜεγανησίουΛευκάδαςΙονίων Νήσων500015000
153ΜεγαρέωνΑττικήςΑττικής44000025000032000031010000
154ΜεσσήνηςΜεσσηνίαςΠελοποννήσου2500001760001860483,8632286483,86
155ΜεταμόρφωσηςΑττικήςΑττικής1900001190000
156ΜήλουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου74500174500
157Μινώα ΠεδιάδαςΗρακλείουΚρήτης2400001000002340000
158Μίνωα ΠεδιάδαςΗρακλείουΚρήτης2680001268000
159ΜονεμβασιάςΛακωνίαςΠελοποννήσου260000917002351700
160Μοσχάτου-ΤαύρουΑττικήςΑττικής2170005676902784690
161ΜουζακίουΚαρδίτσαςΘεσσαλίας63600163600
162ΜύκηςΞάνθηςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης2050001662002371200
163ΜυλοποτάμουΡεθύμνουΚρήτης2207202140001100003544720
164Μώλου-Αγ.ΚωνσταντίνουΦθιώτιδαςΣτερεάς Ελλάδας92000192000
165Ν.ΚυνουρίαςΑρκαδίαςΠελοποννήσου1593562,4911593562,49
166Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.ΧαλκηδόναςΑττικήςΑττικής1339202800002600003673920
167Νάξου & Μικρών ΚυκλάδωνΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου1195001119500
168ΝαυπακτίαςΑιτωλοακαρνανίαςΔυτικής Ελλάδας2050001139002318900
169ΝαυπλιέωνΑργολίδαςΠελοποννήσου26100060000028000031141000
170Νέας ΖίχνηςΣερρώνΚεντρικής Μακεδονίας192200500002242200
171Νέας ΙωνίαςΑττικήςΑττικής1736005595352733135
172Νέας ΠροποντίδαςΧαλκιδικήςΚεντρικής Μακεδονίας27000031300075000031333000
173Νέας ΣμύρνηςΑττικήςΑττικής179900379777,2890000031459677,28
174ΝεμέαςΚορινθίαςΠελοποννήσου2060003400015848000316088000
175ΝεστορίουΚαστοριάςΔυτικής Μακεδονίας1700001170000
176Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη ΡέντηΑττικήςΑττικής272800341024,868000031293824,8
177Νικολάου ΣκουφάΆρταςΗπείρου14500074000300000033219000
178ΝισύρουΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου1300001493548,3921623548,39
179ΞηρομέρουΑιτωλοακαρνανίαςΔυτικής Ελλάδας47700147700
180Ξυλοκάστρου-ΕυρωστίνηςΚορινθίαςΠελοποννήσου204376,869384,812273761,61
181ΟινουσσώνΧίουΒορείου Αιγαίου560015600
182ΟιχαλίαςΜεσσηνίαςΠελοποννήσου45000145000
183ΟρεστιάδαςΈβρουΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης2400001240000
184Οροπεδίου ΛασιθίουΛασιθίουΚρήτης13615279002144052
185ΟρχομενούΒοιωτίαςΣτερεάς Ελλάδας163888610002224888
186ΠαιανίαςΑττικήςΑττικής2473571247357
187ΠαιονίαςΚιλκίςΚεντρικής Μακεδονίας2060001223002328300
188Παλαιού ΦαλήρουΑττικήςΑττικής269910,82944502564360,8
189ΠαλαμάΚαρδίτσαςΘεσσαλίας85500185500
190ΠαξώνΚέρκυραςΙονίων Νήσων11300111300
191Παπάγου-ΧολαργούΑττικήςΑττικής1300002455202375520
192ΠαρανεστίουΔράμαςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης226222,4117802238002,4
193ΠάρουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου84300184300
194ΠάτμουΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου120900188002139700
195ΠατρέωνΑχαΐαςΔυτικής Ελλάδας540000210000022640000
196Παύλου ΜελάΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας260000320000124000031820000
197ΠειραιώςΑττικήςΑττικής3799361446901,4521826837,45
198ΠεντέληςΑττικήςΑττικής7000001700000
199ΠεριστερίουΑττικήςΑττικής8000001800000
200ΠετρούποληςΑττικήςΑττικής15755290433321061885
201ΠηνειούΗλείαςΔυτικής Ελλάδας1512801151280
202ΠολυγύρουΧαλκιδικήςΚεντρικής Μακεδονίας2442802902793,5523147073,55
203ΠόρουΑττικήςΑττικής110000181002128100
204ΠρέβεζαςΠρέβεζαςΗπείρου215000300000154000032055000
205ΠροσοτσάνηςΔράμαςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης16000046474,292206474,29
206Πύδνας-ΚολινδρούΠιερίαςΚεντρικής Μακεδονίας62999,549939841325820,432382803,94
207Πυλαίας-ΧορτιάτηΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας228160300000023228160
208ΠύληςΤρικάλωνΘεσσαλίας267554,873464,032341018,83
209Πύλου-ΝέστοροςΜεσσηνίαςΠελοποννήσου75600175600
210ΠύργουΗλείαςΔυτικής Ελλάδας2678401267840
211ΠωγωνίουΙωαννίνωνΗπείρου20000375806,452395806,45
212Ραφήνας-ΠικερμίουΑττικήςΑττικής1150002479492362949
213ΡεθύμνηςΡεθύμνουΚρήτης29360072500021018600
214ΡόδουΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου36500089000021255000
215ΣαλαμίναςΑττικήςΑττικής1550002820002500003687000
216ΣαμοθράκηςΈβρουΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης1290501129050
217ΣαρωνικούΑττικήςΑττικής1350001135000
218Σερβίων ΒελβεντούΚοζάνηςΔυτικής Μακεδονίας61900161900
219ΣερρώνΣερρώνΚεντρικής Μακεδονίας2850004209002705900
220ΣητείαςΛασιθίουΚρήτης2350002000001200003555000
221ΣιθωνίαςΧαλκιδικήςΚεντρικής Μακεδονίας2000001200000
222ΣικυωνιώνΚορινθίαςΠελοποννήσου206108,681206108,68
223ΣίφνουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου20249220980,82223472,8
224ΣκοπέλουΜαγνησίαςΘεσσαλίας4245500121500025460500
225ΣκύδραςΠέλλαςΚεντρικής Μακεδονίας179800182899,912362699,91
226ΣκύρουΕυβοίαςΣτερεάς Ελλάδας15900115900
227ΣουλίουΘεσπρωτίαςΗπείρου70000170000
228ΣουφλίουΈβρουΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης74400174400
229ΣοφάδωνΚαρδίτσαςΘεσσαλίας272000265665,9213000067880041346465,92
230ΣπάρτηςΛακωνίαςΠελοποννήσου3235001900002513500
231Σπάτων-ΑρτέμιδοςΑττικήςΑττικής1736003600002533600
232ΣτυλίδαςΦθιώτιδαςΣτερεάς Ελλάδας169999,0450099,442220098,48
233ΣύμηςΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου110000156002125600
234Σύρου-ΕρμούποληςΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου1686402000001004003469040
235ΤανάγραςΒοιωτίαςΣτερεάς Ελλάδας507160280000119999,54363372003343424540587783,54
236ΤεμπώνΛάρισαςΘεσσαλίας1800001180000
237ΤήλουΔωδεκανήσουΝοτίου Αιγαίου500015000
238ΤήνουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου19102246946,462237968,46
239ΤοπείρουΞάνθηςΑνατολικής Μακεδονίας & Θράκης14800064472,82212472,8
240ΤρικκαίωνΤρικάλωνΘεσσαλίας417000300000023417000
241ΤρίποληςΑρκαδίαςΠελοποννήσου9509951,382502723,58212012674,96
242ΤριφυλίαςΜεσσηνίαςΠελοποννήσου3558801500002505880
243Τροιζηνίας-ΜεθάνωνΑττικήςΑττικής2070003445240,823652240,8
244ΤυρνάβουΛάρισαςΘεσσαλίας1750003400002515000
245ΎδραςΑττικήςΑττικής1150001115000
246ΦαιστούΗρακλείουΚρήτης1950001195000
247ΦαρκαδόναςΤρικάλωνΘεσσαλίας9924701992470
248ΦαρσάλωνΛάρισαςΘεσσαλίας15930086392021023220
249ΦιλιατώνΘεσπρωτίαςΗπείρου35000135000
250Φιλοθέης-ΨυχικούΑττικήςΑττικής1300002232005000003853200
251ΦλώριναςΦλώριναςΔυτικής Μακεδονίας1969001196900
252ΦολεγάνδρουΚυκλάδωνΝοτίου Αιγαίου1000001100000
253Φούρνων-ΚορσεώνΣάμουΒορείου Αιγαίου1100001110000
254ΦυλήςΑττικήςΑττικής2287802220002670003607570,4444325350,44
255ΧαϊδαρίουΑττικήςΑττικής1550003400002495000
256ΧαλανδρίουΑττικήςΑττικής2108002470002604003718200
257ΧαλκηδόνοςΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας3825231,272972024,9726797256,24
258ΧαλκιδέωνΕυβοίαςΣτερεάς Ελλάδας2400005816002821600
259ΧανίωνΧανίωνΚρήτης41812812000005000000284000049458128
260ΧερσονήσουΗρακλείουΚρήτης230000158000021810000
261ΧίουΧίουΒορείου Αιγαίου4100003500002760000
262ΨαρώνΧίουΒορείου Αιγαίου700017000
263ΩραιοκάστρουΘεσσαλονίκηςΚεντρικής Μακεδονίας3000003750002675000
264ΩρωπούΑττικήςΑττικής571665,22269551,042841216,26
Γενικό άθροισμα31650818,8422011302,9468073237,22116801373,6130110522,2504368647254,8