Current track

Title

Artist


Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου για το σχέδιο διαχείρισης προορισμού στη Σύρο

Written by on 23 Νοεμβρίου, 2021

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου για το σχέδιο

διαχείρισης προορισμού στη Σύρο

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, η πρώτη ανοιχτή συνάντηση
εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης &
Προώθησης Προορισμού και Δημιουργία Ταυτότητας Προορισμού» υπό την αιγίδα
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων που εμπλέκονται τον τομέα του
τουρισμού.
Την επιμέλεια της συνάντησης είχε η ομάδα έργου της TOPOSOPHY, της
εταιρείας συμβούλων ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμών που
έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου και διαθέτει χαρτοφυλάκιο 150+
στρατηγικών σχεδίων και μελετών σε περισσότερους από 30 διεθνείς
προορισμούς την τελευταία δεκαετία.
Στην εισαγωγή της συνάντησης επεξηγήθηκαν οι στόχοι, η μεθοδολογία και το
χρονοδιάγραμμα του έργου. Αναφέρθηκαν εκτενώς όλες οι δραστηριότητες
δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας, οι οποίες τροφοδοτούν με δεδομένα και
πορίσματα την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
 Ανάλυση δεδομένων και μελετών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
 Ανάλυση δεδομένων και μελετών από ηγετικούς κορυφαίους φορείς της
τουριστικής βιομηχανίας (π.χ. θεσμικούς φορείς σε παγκόσμιο και
πανευρωπαϊκό επίπεδο, online travel agents)
 Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης με βάση τα δεδομένα που παράγουν
θεσμικοί φορείς όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η Ένωση Λιμένων Ελλάδος κ.α.
 Ανάλυση ανταγωνισμού με βάση κριτήρια και πεδία ανάλυσης για τη σύγκριση
της Σύρου με 10 προορισμούς εντός της χώρας.
 Καταγραφή πάνω από 100 καλών πρακτικών από διεθνείς προορισμούς και
ανάλυση 30 πρακτικών των οποίων η κλίμακα και οι προδιαγραφές μπορούν
να τύχουν προσαρμογής και  εξειδίκευσης στην περίπτωση της Σύρου.

Πλατεία Μιαούλη – Σύρος Τ.Κ. 84 100 / 22813 – 61002/ www.syros-ermoupolis.gr

 Ανάλυση αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις με 28 εκπροσώπους φορέων
και επιχειρήσεων του νησιού
 Ανάλυση αποτελεσμάτων από διαδικτυακή έρευνα σε δείγμα 800 ελλήνων
ταξιδιωτών, με στόχο τη διερεύνηση της πρόθεσης επίσκεψης στη Σύρο το
2022 και την κατανόηση των αντιλήψεων που έχουν για τον προορισμό
διαφορετικές ομάδες δυνητικών επισκεπτών.
Το βασικό σκέλος της συνάντησης επικεντρώθηκε σε παρουσίαση των 20 τάσεων
που διαμορφώνουν τις προοπτικές του προορισμού μέχρι το 2030. Η ανάλυση
κάθε τάσης περιελάμβανε ερευνητικά ευρήματα, παραδείγματα καλών πρακτικών
και σύνοψη συμπερασμάτων όσον αφορά στις προεκτάσεις για το μέλλον της
Σύρου. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν
σκέψεις και προτάσεις για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στη Σύρο,
συμμετέχοντας σε ζωντανές ψηφοφορίες (Live Polls) και σε συζήτηση στο τέλος
της συνάντησης.
Με αυτή τη συνάντηση ολοκληρώνεται η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου σε
σχέση με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Τα επόμενα βήματα
περιλαμβάνουν:
 Εκπόνηση της στρατηγικής για τη διαχείριση του προορισμού και την ταυτότητα
του τόπου (Νοέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022)
 Κατάρτιση πλάνου δράσεων για την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση του
προορισμού μέχρι το 2025 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022)
 Δημιουργία της εικαστικής ταυτότητας και του οδηγού εφαρμογών (Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2022)
 Εκπαιδευτική υποστήριξη (Μάρτιος – Μάιος 2022)
Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί πρόσθετη συνάντηση
εργασίας στη Σύρο, όπου θα λάβει χώρα η παρουσίαση της στρατηγικής και οι
εκπρόσωποι των φορέων θα καταθέσουν τις απόψεις τους για τις προτεινόμενες
δράσεις.
Ο σύνδεσμος με το video από τη συνάντηση εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1mnnApv13gJO6I1l83YSjXc4_I6cYzzlp/view?usp=s
haring

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Παναγιώτης Κουταβάς