Current track

Title

Artist


Νέος συλλογικός τόμος για την ΚΩΜΙΑΚΗ

Written by on 19 Σεπτεμβρίου, 2022

ΚΩΜΙΑΚΗ: Πρόσκληση σε συγγραφείς και ερευνητές.
(Ετοιμάζεται ο Δ΄ τόμος μελετών για την ευρύτερη περιοχή)

Όπως είναι γνωστό στους Κωμιακίτες, αλλά και στο ευρύτερο ναξιακό κοινό και όχι
μόνον την επιστημονική κοινότητα, έχουν κυκλοφορήσει τρεις τόμοι με τον γενικό
τίτλο «Κωμιακή – τόπου χρώματα, αντιθέσεων αρμονία», που αποτυπώνουν την
πολυσχιδή καταγραφή και μελέτη της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της
ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύουν την ταυτότητα, τη γενεαλογία του τόπου και του
τοπίου. Την πρωτοβουλία και επιμέλεια έκδοσης αυτών των τόμων είχε ο φιλόλογος
Νίκος Ιω. Λεβογιάννης.
Οι μελέτες επεκτάθηκαν σε πολλά πεδία της γνώσης και έρευνας και απετέλεσαν
πηγή αναφοράς ποικίλων εργασιών που ακολούθησαν και αναφέρονταν όχι μόνο
στην ανθρωπογεωγραφική ενότητα της Κωμιακής και των οικισμών της (της
Κορωνίδος κατά τη διοικητική ονομασία της), αλλά και της Νάξου γενικότερα. Και
αυτό γιατί η βόρεια Νάξος αποτελεί συστατικό, οργανικό, ουσιαστικό και
αδιάσπαστο στοιχείο της ναξιακής πραγματικότητας και του ναξιακού πολιτισμού με
ιδιαίτερο και πολυσχιδές ενδιαφέρον. Επίσης, έχει προκαλέσει την προσοχή και μη
Ναξίων ερευνητών, τους οποίους επιδιώκουμε να προσελκύσουμε στο εγχείρημα
που αναλαμβάνουμε για την κάλυψη ερευνητικών κενών και αναγκών.
Ο Δ΄ τόμος μελετών και αρχειακών ερευνών για την Κωμιακή υπαγορεύεται από
πολλούς λόγους και κυρίως από:
-την εκ των άνω παραμέληση, ακόμη και επιστημονική και ερευνητική, της
Oρεινής Νάξου. Η περιπέτεια της ιδιωτικής δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία
Μουσείου Ιστορίας και Πολιτισμού στην Κωμιακή, με ευθύνη της δημοτικής Αρχής,
δείχνει εμφαντικά τις προτεραιότητες, αλλά και τις διαθέσεις της για την ακριτική
Νάξο.
-την εμφάνιση, από την έκδοση του τελευταίου τόμου ΚΩΜΙΑΚΗ Γ΄, νέων
αρχειακών και ερευνητικών διαθεσιμοτήτων, νέων κοιτασμάτων από τα ορυχεία
της γνώσης, αλλά και νέων ερευνητών από ποικίλα γνωστικά πεδία (ανθρωπιστικές,
κοινωνικές, φυσικές επιστήμες, επιστήμες υγείας).
-τη μη αξιοποίηση της γνώσης και της έρευνας ανήσυχων δημιουργών, από τους
οποίους πολλές φορές, επειδή απαιτούμε ομοιόμορφους κανόνες και αυστηρά
πειθαρχημένο τρόπο παρουσίασης των εργασιών τους, αποθαρρύνουμε εξαρχής τη
συμμετοχή τους στην πνευματική έρευνα και συμβολή. Μας ενδιαφέρει η ουσία, η
ποικιλομορφία, ο έλεγχος και η διασταύρωση των πηγών, η πολυπρισματική και
διεπιστημονική εξέταση των θεμάτων, χωρίς τα δεσμά της ομοιομορφίας, των
στερεοτύπων και της επιβολής πάγιων κανόνων.
-τη σύνδεση της προφοράς της Κωμιακής και των ανθρώπων της με τη ναξιακή
ιστορία και το ναξιακό γίγνεσθαι διαχρονικά, αλλά και την ευρύτερη παρουσία της
κωμιακίτικης επιρροής, δημιουργίας και διάκρισης. Την ένταξη της Κωμιακής στο

ευρύτερο γεωγραφικό, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο. Να πάψουμε να είμαστε
«αιχμάλωτοι της γεωγραφίας».
-την πολύτροπη αξιοποίηση του πολύτιμου αρχειακού υλικού του ιστορικότερου
ναξιακού Συλλόγου στην Αθήνα, του Συλλόγου Κορωνίδας, και την ενίσχυση της
θεσμικής και συλλογικής μνήμης.
-τις σύγχρονες ή διαφοροποιημένες προσεγγίσεις πάνω σε παλιά και νέα, βασικά
και χρονίζοντα ζητήματα. Τη μελέτη των σύγχρονων αναγκών και δραστηριοτήτων,
στο πλαίσιο ενός πολλαπλά ρευστού και μεταβαλλόμενου διαρκώς περιβάλλοντος,
αλλά και των νέων φαινομένων, δημογραφικών, κοινωνιολογικών και πολιτισμικών,
που έχουν παραδοθεί στη σιωπή.
-την έμφαση στη νεότερη και σύγχρονη Κωμιακή, χωρίς να παραμελείται η
προϊστορική, αρχαία, βυζαντινή και λατινική όψη της.
Η ανάδειξη και κατοχύρωση της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η
αποκρυπτογράφηση των ταυτοτικών μας στοιχείων, σε σχέση με άλλες τοπικές και
ευρύτερες γεωγραφικά ταυτότητες, η ανάλυση της πνευματικής και συναισθηματικής
σχέσης των ανθρώπων με τον τόπο, είναι αναγκαία ζητούμενα του εγχειρήματός μας.
Η πρώτη αυτή δημόσια πρόσκληση θα συνδυαστεί με κατ’ ιδίαν ποικίλες
βολιδοσκοπήσεις σε συγκεκριμένους λογίους, επιστήμονες, φοιτητές, λαϊκούς
δημιουργούς και τη σύσταση Ομάδας Προφορικής Ιστορίας για τη διάσωση της
μνήμης του τόπου πριν εκλείψουν και οι τελευταίες φωνές και αφηγήσεις
παλαιότερων εποχών. Θα συνδυαστεί με την καταγραφή του πλούτου, αλλά και των
ψιχίων της μνήμης, που κάθε μέρα εξασθενούν ή εκλείπουν.

Κωμιακή, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Οι επιμελητές του τόμου
Νίκος Ιω. Λεβογιάννης, n.levogiannis@yahoo.gr
Βασίλης Ιω. Φραγκουλόπουλος, vfragoulopoulos@gmail.com
Μυρτώ Κατσιγίνη, myrtokatsigini@yahoo.com
Στάθης Φατούρος, sfatour@yahoo.gr