Current track

Title

Artist


Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος των ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, με ποικίλη και πολύτιμη ύλη

Written by on 19 Δεκεμβρίου, 2022

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος των ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, με ποικίλη και πολύτιμη ύλη - naxostimes.gr

Κυκλοφόρησε το 44ο τεύχος (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2022) του
περιοδικού Ναξιακά Γράμματα, με ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, επιστημονική,
λογοτεχνική, σχολιαστική και βιβλιογραφική ύλη που εστιάζει στη Νάξο και τον
πολιτισμό της.

 

Στο νέο τεύχος και στην ενότητα Μελετήματα υπάρχουν τα εξής άρθρα:
Γεώργιος Στυλ. Μαστορόπουλος, Νότια Ρωσία σημερινή Ουκρανία-Ένας
τραυματίας «άγνωστος στρατιώτης» από το Φιλώτι αφηγείται (Και μερικές
παρατηρήσεις για τη Μικρασιατική Εκστρατεία).
Δημήτρης Νανούρης, Λυρικές δρασκελιές στη λόγια ελληνική και στην απεραθίτικη
λαϊκή ποίηση.
Σπύρος Κάλμπαρης, Ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης ως πληρεξούσιος των χωριών της
νήσου Νάξου μετά την Επανάσταση του (Δύο έγγραφα του Αγώνα).
Ειρήνη Κύλη-Μανιού, Καταγραφή περιστατικών της Κατοχής από ηλικιωμένους
Φιλωτίτες.

Στην ενότητα Λόγος και Τέχνη δημοσιεύονται κείμενα ή ποιήματα των Άννας
Μπαρδάνη-Ζαβιτσάνου, Ειρήνης Μαστοροπούλου-Ναυπλιώτη και Γιάννη
Παπακωνσταντή.
Στο παρόν τεύχος περιέχονται επίσης:
-ο πάγιος σχολιασμός της φωτογραφίας του εξωφύλλου. Εν προκειμένω, οι
Ευάγγελος Ι. Μανωλάς και Ιωάννης Στυλ. Βερώνης διατυπώνουν ένα σύντομο
χρονικό για τη σμύριδα με αφορμή τη μνημειακή ανάδειξη στη Μουτσούνα μιας
συμβολικής σκηνής από την τραχιά ζωή του Ασμυριγλά.
-η στήλη Ήτανε στιγμές… του Ευάγγελου Ι. Μανωλά, με το γνωστό περιεκτικό
σχόλιο κάτω από μια φωτογραφία της ναξιακής ζωής του παρελθόντος. Εν
προκειμένω, το παλιό πλοίο ΕΛΛΗ αναδεύει αναμνήσεις που συμπλέουν με αυτό.
-οι Επισημάνσεις, με την υπογραφή του Νίκου Δ. Δέτση, που αναφέρονται στην
εξέλιξη του ναξιακού Τύπου-η γενικότερη κρίση του γραπτού Τύπου πηγάζει κυρίως
από τις όχι και τόσο νεοφυείς ψηφιακές και ηλεκτρονικές μορφές ενημέρωσης-, και
την ανάγκη σύγχρονης συγγραφής της ιστορίας του.
Το Ναξ-Αρχείον δημοσιεύει και σχολιάζει ένα ανέκδοτο έγγραφο από τα Βουρλά του 1905 –
το παλαιότερο που συναντά κανείς στο Αρχείο της κοινότητας Φιλωτιού, το οποίο απόκειται
στο Τμήμα ΓΑΚ Νάξου- και επιβεβαιώνει τη μακρόβια σχέση Φιλωτιού και Βουρλών.

Η στήλη Ναξιακά Θέματα και Νάξιοι συγγραφείς του Βασίλη Φραγκουλόπουλου
επικεντρώνεται στην πρόσφατη βιβλιογραφική και αρθρογραφική παραγωγή που συνάπτεται
ευθέως με τίτλο της, ενώ τέλος δημοσιεύεται και ένα μικρό σημείωμα του Ι.Κ. Προμπονά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το νέο ή παλαιότερα τεύχη του
περιοδικού Ναξιακά Γράμματα ή να εγγράφονται ως συνδρομητές από τον Εκδότη
Ιωάννη Στυλ. Βερώνη (κινητό τηλέφωνο: 6944290450, info@veronis.net) και από
τα λοιπά μέλη της Συντακτικής Επιτροπής (Νίκος Δέτσης, Μανόλης Δρης, Λάζαρος
Θεόφιλος, Ευάγγελος Μανωλάς, Πέτρος Ματζάκος, Αντώνης Τζιώτης, Βασίλης
Φραγκουλόπουλος, Στέφανος Ψαρράς).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Νίκος Δ. Δέτσης:
Ο ναξιακός Τύπος από το χθες στο σήμερα και η αναγκαιότητα
της συγγραφής της ιστορίας του …………………………………………………………………………. 3
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Ευαγγελοσ Ι. Μανωλασ – Ιωαννησ Σ. Βερωνησ:
Ασμιρυγλάς ………………………………………………………………………………………………….. 7
ΗΤΑΝΕ ΣΤΙΓΜΕΣ…
Ευαγγελοσ Ι. Μανωλασ:
Αναμνήσεις από το «Έλλη» ……………………………………………………………………………… 12
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Γεωργιοσ Στυλ. Μαστοροπουλοσ:
Νότια Ρωσία (σημερινή Ουκρανία) – Μ. Ασία. Ένας τραυματίας «άγνωστος
στρατιώτης» από το Φιλώτι αφηγείται (Και μερικές παρατηρήσεις για
τη Μικρασιατική Εκστρατεία) ………………………………………………………………………….. 13
Δημητρησ Νανουρησ:
Λυρικές δρασκελιές στη λόγια ελληνική και στην απεραθίτικη λαϊκή ποίηση …………. 39
Σπυροσ Καλμπαρησ:
Ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης ως πληρεξούσιος των χωριών της νήσου Νάξου
μετά την Επανάστση του 1821 (Δύο έγγραφα του Αγώνα) ………………………………….. 50
Ειρηνη Κυλη-Μανιου:
Καταγραφή περιστατικών της Κατοχής από ηλικιωμένους Φιλωτίτες ……………………. 58
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Άννα Μπαρδάνη-Ζαβιτσάνου:
Απ’ όσα διαβάζω …………………………………………………………………………………………….. 62
Ειρηνη Μαστοροπουλου-Ναυπλιωτη:
Ο χρόνος μου / Αδιέξοδο (Ποίηση) ……………………………………………………………………. 64

Γιάννης Δ. Παπακωνσταντής:
Εντίμως / Ουδείς εμίσησε / Το λάθος / Οι πόρτες / Ένοχες προθέσεις (Ποίηση) ……… 66
Ναξ-ΑΡΧΕΙΟΝ
«Εν Βρυούλλοις τη Σεπτεμβρίου 1905…» …………………………………………………………. 70

ΝΑΞΙΑΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΆΞΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΊΣ
Βασίλης Φραγκουλόπουλος ………………………………………………………………………………. 73

Ι. Κ. Προμπονασ
Ομιλίες του Ακαδημαϊκού κ. Στεφάνου Δ. Ημέλλου στο Φιλώτι ……………………………