Current track

Title

Artist


ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ “ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ”

Written by on 25 Μαΐου, 2020

Η Περιφέρεια συμμετέχει στην περιβαλλοντική δράση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ...

Το ” Ένα παιδί μετράει τα άστρα ” είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που εστιάζει στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για την Οικολογία και την Περιβαλλοντική ισορροπία.
Στόχος μας είναι να διαχειριστούμε υλικά που μπορούν να ανακτηθούν, να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, με διαλογή στην πηγή έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με αναλογική αύξηση όμως της κοινωνικής ανταπόδοση τους ( θέσεις εργασίας, προσφορά  αμαξιδίων ή άλλων ιατρικών βοηθημάτων σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα).
Επιθυμία μας είναι οι δράσεις μας να προσελκύσουν την κοινωνική συμμετοχή, σε τοπικό επίπεδο και ευρύτερα, να γίνουν αφορμή για τη δημιουργία σημαντικών δικτύων εθελοντών, να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες, να βελτιώσουν στην πράξη την ποιότητα της ζωής μας.
Ξεκινήσαμε λοιπόν σαν μια ομάδα πολιτών που επιθυμεί να κάνει πράξη το παραπάνω περιβαλλοντικό σχέδιο, να συνεργαστεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, να συνευρεθεί στην πορεία με ανθρώπους που ενδιαφέρονται να συνδράμουν εθελοντικά, να πλαισιώσει την προσπάθεια με παράλληλα καλλιτεχνικά δρώμενα.
Να συνεισφέρουμε όλοι μαζί στον κοινό σκοπό, να οραματιστούμε από κοινού μια κοινωνία δραστήρια, αλληλέγγυα και αποτελεσματική στην αναβάθμιση της καθημερινότητας μας.
Οι δράσεις μας αφορούν την δημιουργία δομών συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και εμπορία αυτών των υλικών ( πλαστικό μπουκάλι νερού, αναψυκτικών, απορρυπαντικών, κουτί αλουμινίου).
Προκρίνουμε, δημιουργούμε και συνδιοργανώνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης της κοινής γνώμης για την ανακύκλωση, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών μετά το πέρας της χρήσης τους, μέσα από ομιλίες, εκδηλώσεις και συναντήσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όπως ρητά αναφέρει το καταστατικό μας, η ανακύκλωση στην πηγή είναι ο μόνος οικολογικός και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Η επιστροφή μέρους των κερδών της ΚΟΙΝΣΕΠ για κοινωνικούς σκοπούς με συλλογικές αποφάσεις είναι η σύγχρονη απάντηση των ενεργών πολιτών, έναντι οποιασδήποτε κερδοσκοπίας. Οι δράσεις αυτές δεν πραγματοποιούνται στο βωμό του συναισθηματισμού και στα όρια της φιλανθρωπίας. Με τη μορφή υπηρεσίας και με σκοπό την κοινωνική αλληλεγγύη δεν δημιουργούν συναισθήματα αποξένωσης στις κοινωνικές ομάδες που απευθύνονται.

 Ζητούμε τη συμμετοχή και την συνεργασία σας  στη δράση «ΦροντίΖΟΥΜΕ γιατί νοιαζόμαστε», με τη συλλογή πλαστικών καπακιών. Η αποκομιδή θα γίνεται από την Κοιν.σ.επ. Τα πλαστικά καπάκια ανήκουν στα δέκα  πιο ρυπογόνα απορρίμματα σε θάλασσες, ακτές και φυσικά στις πόλεις (δρόμοι, πεζοδρόμια, χώροι εργασίας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης) και το δεύτερο πιο συχνό εύρημα μετά τις γόπες των τσιγάρων. Τα καπάκια πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά από τα μπουκάλια γιατί ανήκουν σε διαφορετικό κωδικό πλαστικού και διαφέρει η επεξεργασία τους. Ως οργανισμός προμηθεύουμε βιομηχανίες πλαστικών με το υλικό αυτό ώστε να επιστρέψει, σαν υλικό, στην παραγωγική διαδικασία.

Η συνεργασία σας είναι πολύτιμη, καθώς η συμμετοχή σας  θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ως οργανισμός τις καταστατικές μας επιδιώξεις και στόχους. (να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, θέσεις εργασίας σε ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στήριξη  ανθρώπων με κινητικά ή άλλα προβλήματα).

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλ: 212 1057946- ΚΙΝ: 6980383620

                                                                                                                                                                     Μετά Τιμής                                                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                                               Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ’ ΑΣΤΡΑ» με διακριτικό τίτλο, LOOK TO THE STARS-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  ανακοινώνει ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει στην περιβαλλοντική́ και κοινωνική́ δράση μας

«ΦροντίΖΟΥΜΕ γιατί́ Νοιαζόμαστε»

με τα πλαστικά́ καπάκια. Η συλλογή́ πλαστικών πωμάτων είναι μια δράση που έχει αγκαλιάσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των πλαστικών καπακιών, είναι σημαντικός και κατά́ τους χειμερινούς αλλά́ πολύ́ περισσότερο κατά́ τη θερινή́ τουριστική́ περίοδο. Έχει βρεθεί́ ότι σε καθαρισμούς παραλιών που έχουν γίνει, παγκοσμίως, τα πλαστικά́ καπάκια είναι μέσα στα 10 πιο ρυπογόνα αντικείμενα και είναι το 2ο πιο συχνό́ εύρημα μετά τις γόπες των τσιγάρων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνέλεξε και κατάφερε να αποσύρει από το περιβάλλον 8,4 τόνους πωμάτων. Τη διαχείριση, συσκευασία και μεταφορά́ των 8,4 τόνων στηρίξαν με εθελοντική́ συμμετοχή́ και «έβαλαν πλάτη» ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κος Χρήστος Ευστρατίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (περιφερειακό́ τμήμα Ρόδου), ο ΟΑΚ ΡΟΔΟΥ, το Σωματείο ιδιοκτητών χωματουργικών μηχανημάτων Ρόδου, η ACME ike advisor Construction events, η Αιγαιομεταφορική, η Στάνταρ ΙΜΕ ΕΠΕ και η μεταφορά́ τους, δια θαλάσσης, έγινε με την ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία της ATTICA GROUP – BLUE STAR FERRIES.  

 

 

 

                                                                                          Με εκτίμηση, 

                                                                                                                                    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                                               Το Διοικητικό Συμβούλιο