Current track

Title

Artist


Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων.

Written by on 26 Φεβρουαρίου, 2020

Αποτέλεσμα εικόνας για Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις
α) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
β) του Π.Δ. 111/2016 (Α΄193) “Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (Α΄45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει” όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102) “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.”
γ) της περιπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του νόμου 1351/1983 (Α΄56) «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
2
δ) του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα».
στ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) του Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Την με αριθ. 18/5-7-2018 πράξη του ΚΥΣΔΕ και την αριθ. 12/20-6-2018 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με τις οποίες
εκφέρουν τη γνώμη τους για την κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες και την πρότασή τους για τον
καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων.
3. Με την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΔΕ πρότεινε προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ, ενώ με
την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΠΕ πρότεινε αντίστοιχα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες ΙΑ, ΙΒ
και ΙΓ. Επειδή οι ανωτέρω προτάσεις δεν συμφωνούν, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
αποφάσισε να αποδεχθεί εν μέρει την πρόταση του ΚΥΣΔΕ και εξ ολοκλήρου την πρόταση του ΚΥΣΠΕ, καθώς τα
ανωτέρω αποτελούν τις κοινές κατηγορίες που προτείνονται από ΚΥΣΠΕ και το ΚΥΣΔΕ.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ.
Φ.1/Γ/236/122709/Β1/19-07-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Επανακατατάσσουμε από το σχολικό έτος 2018-2019 τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ.