Current track

Title

Artist


ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ : Εναρξη περιόδου διενΕργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων

Written by on 26 Φεβρουαρίου, 2020

Αποτέλεσμα εικόνας για Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων

 

Θέµα: Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων. Έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών.
Σχετικά:
(α) Παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 21/2004. (β) Άρθρο 8 της αριθ. 263493/27.07.2004 ΚΥΑ (Β’ 1253), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (γ) Άρθρο 9 της αριθ. 297286/2005 ΚΥΑ (Β’1170). (δ) Η αριθ. 2263/122190/09.10.2013 εγκύκλιος.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω (α) έως(γ) σχετικά, η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου τω εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας.

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι:

(α) Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκµετάλλευσής τους, συµπεριλαµβανοµένων κι αυτών που µπορεί συγκυριακά ή µη να µην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, µε αίτησή τους, τη λειτουργία της εκµετάλλευσής τους. (β) Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστηµα των µηνών Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η ∆εκεµβρίου (σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ηµεροµηνία απογραφής µε την ηµεροµηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή). (γ) Σε ότι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του µηνός ∆εκεµβρίου και η κοινοποίησή της στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη διενέργειά της (σε καµία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Καταγραφής & Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου & Τεχνητής Σπερµατέγχυσης

Αθήνα 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.:2234/142599

Προς: Π.∆.
Ταχ. δ/νση: Βερανζέρου 46 Ταχ. κωδ.: 104 38 Αθήνα Πληροφορίες: Βιτάλης Θρ. Τηλ.: 2102125735

email: thvitalis@minagric.gr

περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ηµεροµηνία απογραφής µε την ηµεροµηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εµπλεκόµενων και τη φετινή χρονιά (2018), η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκµετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε µε την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήµερα, (β) είτε µε τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεµβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η ∆εκεµβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/ χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόµενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων, γίνεται: (α) Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το µενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία. (β) Ακολουθώντας κατά βήµα τις λεπτοµερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτηµένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

(α) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων µέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο µητρώο της εκµετάλλευσής του. (β) Το µητρώο της εκµετάλλευσης θα πρέπει να ενηµερωθεί µε τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενηµέρωση του µητρώου της εκµετάλλευσής του). (γ) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων µόνο µία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασµένων στοιχείων, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να απευθύνεται άµεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Τέλος, ενηµερώνουµε τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές ότι:

(α) Κατά τα λοιπά και όσον αφορά την ετήσια απογραφική περίοδο 2018, ειδικά για τα αιγοπρόβατα, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο ανωτέρω (δ) σχετικό. (β) Η ψηφιακή υπηρεσία και το ΟΠΣ-Κ διασυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται, στην καρτέλα δε των απογραφών της κάθε εκµετάλλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης µεταξύ των απογραφών που υποβάλλονται ψηφιακά και αυτών που κοινοποιούνται δια της φυσικής παρουσίας των κατόχων και καταχωρούνται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών. (γ) Όσον αφορά στον τοµέα των χοίρων και στα πλαίσια της ετοιµότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιµη η ενηµέρωσηεπικαιροποίηση του µητρώου των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεµία από αυτές, έτσι όπως αποτυπώνονται
στο ΟΠΣ-Κ. (π.χ. διακοπή ανενεργών εκµεταλλεύσεων, ενηµέρωση απογραφών, ενηµέρωση ατοµικού µητρώου γεννητόρων, ενηµέρωση κινήσεων ζωικού κεφαλαίου, κτλ).

Παρακαλούµε για την από πλευράς σας διάχυση της παρούσας, µε κάθε πρόσφορο µέσο, προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων, παραµένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενηµέρωση ή διευκρίνιση πιθανά απαιτηθεί.

Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου
Νάξος