Current track

Title

Artist


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Written by on 26 Φεβρουαρίου, 2020

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και την προώθηση των τοπικών προϊόντων

 

Στην ίδρυση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” προχωρά η Περιφέρεια, με σκοπό τη συνένωση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων, την προβολή και προώθηση αυτών.

 

Την έναρξη της ίδρυσης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που αποτελεί κοινωνική προσπάθεια και συλλογική απόφαση, ως αποτέλεσμα διαβούλευσης πολλών φορέων, ενέκρινε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας, Φιλήμονα Ζαννετίδη,  κατά τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου στη Σύρο.

 

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη, στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, είναι:

  1. Να τονώσει τη διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών-παραγωγών αγροτικών προϊόντων και να ενισχύσει τη  λειτουργία των μηχανισμών εκείνων που θα διασφαλίσουν το δίκαιο μερίδιο για καθένα από τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα,

 

  1. Να ενημερώσει και  ευαισθητοποιήσει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής μας αναφορικά με νέες ευκαιρίες ανάπτυξης , να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για νέες δυναμικές καλλιέργειες και να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης αλλά και κινήτρων δυναμικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι  ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

 

  1. Να ενισχύσει την αποδυναμωμένη συνεργασία και κατανόηση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με κυριότερο παράδειγμα τη δυσκολία διάχυσης της έρευνας από τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς προς τον παραγωγικό, μεταποιητικό και εμπορικό τομέα.

 

Στο πνεύμα αυτό, η Αγροτική Σύμπραξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναμένεται να αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από την οποία θα συστρατευθούν  όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον αλλά και όφελος από τη ζητούμενη αναδιάρθρωση και επαύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα

 

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν, θα είναι πολλά και σημαντικά για τον ιδιωτικό τομέα (παραγωγούς, επιχειρήσεις, επιστημονικά και ερευνητικά εργαστήρια κ.λ.π.) και  αφορούν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας, των πωλήσεων και των κερδών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, της εστίασης και του τουρισμού, όπως επίσης στην πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία που θα οδηγήσει στη βελτίωση του προφίλ των επιχειρήσεων και στην καλύτερη προώθηση των ποιοτικών προϊόντων τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

 

Από την πλευρά του ο Δημόσιος τομέας προσβλέπει στην αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, μεταποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και σε ευκαιρίες απασχόλησης που θα οδηγήσουν στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

 

Για την ίδρυσή της, μπορούν να συμπράξουν με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου :

 

α) Οι δήμοι της Περιφέρειας.

β) Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Περιφέρειας.

γ) Νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.

δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της Περιφέρειας

Πεδίο Δραστηριότητας  της είναι :

  1. ο πρωτογενής
  2. ο δευτερογενής τομέας (παραγωγή και πρώτη μεταποίηση)
  3. η εστίαση
  4. η συνέργεια με τον τουρισμό και πολιτισμό

 

Όπως τόνισε ο κ. Ζαννετίδης, η υπό σύσταση Α.Σ θα έχει ως ρόλο το συντονισμό μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων της Περιφέρειας , της αγοράς και των επιχειρήσεων.

Αποτελεί δηλαδή επί της ουσίας μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ εταίρων που συντονίζουν τους πόρους , τις προσπάθειες και τις δεξιότητές για την επιδίωξη ενός κοινού στρατηγικού στόχου για αμοιβαίο όφελος. Δεν αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτικών προϊόντων στην αγορά , αλλά και στη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό , όπως η πληροφόρηση , ο συντονισμός , η χρηματοδότηση και η καινοτομία. Έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και τα κέρδη δεν διανέμονται στους μετόχους , αλλά χρησιμοποιούνται για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της , τη στελέχωσή της και τη συμμετοχή της σε επιχειρησιακά προγράμματα.

Καταλήγοντας, ο κ. Ζαννετίδης τόνισε: “Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έρχεται να καλύψει με σύγχρονη προσέγγιση , ευέλικτη λειτουργία και αποτελεσματικότητα μια σημαντική ανάγκη όπως η δημιουργία νέας δυναμικής στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειά μας και της διασύνδεσής του με την εγχώρια και διεθνή αγορά .

Η έναρξη των διαδικασιών για την ίδρυσή της , είναι το πρώτο βήμα μιας πρωτοβουλίας που όλοι πρέπει να στηρίξουμε στο πνεύμα της συλλογικότητας , της συνεργασίας και της συνεργατικότητας. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τα πλεονεκτήματα της πρωτογενούς παραγωγής μας, με τη σύμπραξη όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής μας”.