ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΙΟΥ 2018 στις 19:00

 

Αποτέλεσμα εικόνας για  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιβαλλοντικής Κίνησης Νάξο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιβαλλοντικής Κίνησης Νάξου καλεί τα μέλη της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 στις 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με αποκλειστικό θέμα την πορεία της προσφυγής μας ενάντια στα Βιομηχανικά Αιολικά Πάρκα μετά από τη νέα ΜΠΕ για την τροποποίηση της  Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. και τα νέα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν.

Νάξος, 5-5-2018

Το Δ.Σ. της ΠΕ.ΚΙ.Ν

Ενσωματωμένη εικόνα 2