Ο Αξώτης της Πόλης φιλοξενεί τον Κώστα Κοττάκη

Αυτό που προσπαθεί να κάνει σε κάθε εκπομπή ο Αξώτης στην πόλη, είναι να συνδέσει τον Ναξιώτη της Αθήνας με το νησί του.

Τις προηγούμενες δεκαετίες αυτόν τον ρόλο τον είχαν επωμιστεί σε μεγάλο βαθμό οι ταχυδρόμοι.

Μαζί με τα γεμάτα καλάθια, οι ταχυδρόμοι μετέφεραν τα νέα από το νησί και τανάπαλιν.

Ο Κώστας Κοττάκης, γιος και αδερφός ταχυδρόμου, μας μιλά για την εποχή εκείνη, ενώ ο Ορεινός Αξώτης Γιώργος Μανωλά θα γυρίσουμε ένα αιώνα πριν και την απεργία που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1911 οι σμυριδεργάτες της Ορεινής Νάξου.

Και τα δύο σημερινά θέματα της εκπομπής, θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο…