Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

 

ΘΕΜΑ: «Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής

 

υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ)».

 

          Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων ανακοινώνεται ότι:

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ..Δ τον Ιούλιο μέχρι και  τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Δευτέρα 16-7-2018), τα Λύκεια θα λειτουργήσουν ως εξής:

Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον τη Δευτέρα 9-7-2018 καθώς και τη Δευτέρα 16-7-2018, με την παρουσία του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή (ή του αναπληρωτή αυτών) και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της   ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου. Αυτές τις 2 ημέρες ο Υπο(Διευθυντής) θα   μπορεί να επιτρέψει τους υποψηφίους να αποκτήσουν password(αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή /και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ, για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Κυκλάδων

                Χρήστος Μιχαλόπουλος, M.Ed.